! Lesní školka je momentálně uzavřena !

  Český svaz ochránců přírody Kyjov

  O nás

  Český svaz ochránců přírody Kyjov je aktivní od roku 2013 a zabývá se mnoha ochranářskými projekty zejména managementového typu. Od téhož roku máme od města Kyjova ve výpůjčce areál Boršovských luk, místními také zvaný Ohrada, který je charakteristický kombinací mezofilních luk, ovocného sadu a spontánně vznikajících lesíků. Tento areál jsme museli v prvních letech zbavit náletů a nyní se můžeme soustředit na jemnější práce. Louky pravidelně šetrně sečeme tak, abychom zachovali nebo dokonce zvyšovali jejich přírodní rozmanitost, necháváme odborně ošetřovat staré ovocné stromy, pečujeme i o návštěvnické pohodlí. Kromě "srdcovky" Boršovských luk se také pravidelně staráme o několik Významných krajinných prvnů v okolí, zejm. Katastr Bohuslavic, např. O Bohuslavickou Novou Horu, Výběh, Včelínky, POdsedky u Svatobořic i další. Část našeho členstva je dlouhodobě také aktivní v KOmisi pro životní prostoředí Rady městs Kyjova již od roku 2014. Našimi členové jsou profesionální přírodovědci - zoologové, botanici, ornitologové, ale také zapálení milovníci přírody. Externě spolupracujeme s mnoha dalšími přírodovědci v akademické sféře  i praktické ochraně přírody v oborech jako je entomologie, ekologie lesa, atd. Spolupracujeme externě s AOPK ČR (Program péče o přírodu a krajinu), odborníky z Jihočeské univerzity, ČZU (Katedra ekologie lesa), či Mendelovy univerzity.

  Český svaz ochránců přírody Kyjov provozoval také Lesní mateřskou školku Radovánky od října roku 2013 do roku 2021. Vznik iniciovaly absolventky odborného rekvalifikačního kurzu v rámci projektu organizace Prostor pro rodinu, o.s., kdy tato organizace v rámci projektu "Vytváření nástrojů na zlepšování pro rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji" podpořeného ESF vytvořila v Radovánkách modelové pracoviště péče o předškolní děti. Díky tomu byla služba péče o děti v lesním klubu Radovánky od října 2013 do května 2014 zdarma. 


   Maringotka na Boršovských lúkách za tenisovými kurty a dolním splavem Kyjovky. Přístup autem: po hlavní ulici pojedete Boršovem až k restauraci U Otína, před ní odbočte doprava na ulici Za humny (stejná odbočka jako k prodejně MSO koupelny), po ulici Za humny stále rovně, kolem Vodovodů a kanalizací. Na konci ulice Za humny odbočte doprava, dál po polní cestě až na lúku s maringotkou.
  49°01'47.6"N 17°07'37.4"E
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram