! Lesní školka je momentálně uzavřena !

Lesní mateřská školka Radovánky

Český svaz ochran u přírody Kyjov

O nás

Lesní mateřské školky (jinak nazývané i ekologické, outdoroové školky, či lesní kluby i školky v přírodě) jsou dnes již celkem rozšířenou alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání dětí od 2 - 7 let.

Lesní mateřská školka Radovánky je provozována od října roku 2013 pod občanským sdružením základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kyjov. Vznik iniciovaly absolventky odborného rekvalifikačního kurzu v rámci projektu organizace Prostor pro rodinu, o.s., kdy tato organizace v rámci projektu "Vytváření nástrojů na zlepšování pro rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji" podpořeného ESF vytvořila v Radovánkách modelové pracoviště péče o předškolní děti. Díky tomu byla služba péče o děti v lesním klubu Radovánky od října 2013 do května 2014 zdarma. V současné době je provoz školky hrazen z příspěvků rodičů.
Radovánky Kyjov - lesní mateřská školka

Hlavní organizátor a průvodce: Martina Stávková

Tel.: 723 999 648

E-mail: radovanky.lesniskolka@gmail.com

Pozice školky: Maringotka na Boršovských lúkách za tenisovými kurty a dolním splavem Kyjovky. Přístup autem: po hlavní ulici pojedete Boršovem až k restauraci U Otína, před ní odbočte doprava na ulici Za humny (stejná odbočka jako k prodejně MSO koupelny), po ulici Za humny stále rovně, kolem Vodovodů a kanalizací. Na konci ulice Za humny odbočte doprava, dál po polní cestě až na lúku s maringotkou.
radovanky.lesniskolka@gmail.com
723 999 648
49°01'47.6"N 17°07'37.4"E
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram