Aktivity

- Ošetření památných stromů ve Vlkoši a Kelčanech. Dotace z Programu péče o krajinu, AOPK 2019
- Podpora činnosti lesní mateřské školky Radovánky Kyjov a dalších aktivit ČSOP Kyjov. Dotace z města Kyjova pro rok 2019.
- Besídkové krmítko pro krmení a pozorování ptáků. Dotace z grantového programu "Malé věci kolem nás 2" společnosti Vetropack Moravia Glass
- Ošetření památných stromů Lípy pod Babylonem. Dotace z Programu péče o krajinu od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 2018
- Ošetření památné aleje u nevojické hájenky. Dotace z Programu péče o krajinu od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 2018
- Podpora činnosti Lesní mateřské školky Radovánky Kyjov a akcí ČSOP Kyjov. Dotace města Kyjova pro rok 2018.
- Provedení managementů na VKP Včelínky a VKP V Podsedkách. Dotace z Národního programu ČSOP "Ochrana biodiverzity". 2018 Odkaz na stránky Českého svazu ochránců přírody zde.
- Podrobné mapování VKP Výběh a lokality Trávníky v Bohuslavicích u Kyjova. Dotace z Národního programu ČSOP "Ochrana biodiverzity". 2017 Odkaz na stránky Českého svazu ochránců přírody zde.
- Ošetření památného stromu lípy velkolisté v Kyjově u staré nádražní budovy. Dotace z Programu péče o krajinu od AOPK ČR. 2017
- Podpora činnosti Lesní mateřské školky Radovánky Kyjov a akcí ČSOP Kyjov. Dotace města Kyjova pro rok 2017.
- Obnova božích muk panny Marie v Boršově. Grant poskytla Nadace Občanského fóra z programu Opomíjené památky 2016.
- Zvelebení boršovských lúk a sadů. Grant ČSOB z programu Era pomáhá regionům v podzimním kole roku 2016
- Úprava maringotky. Příspěvek poskytla firma J.P.Plast v rámci programu "Nejen plasty" v roce 2016
- Podpora činnosti lesní mateřské školky Radovánky Kyjov a akcí ČSOP Kyjov. Dotace města Kyjova pro rok 2016.
- Ošetření památného stromu - Hausnerovy oskeruše v Bohuslavicích. Dotace z Programu péče o krajinu od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 2016
- Podpora lesní mateřské školky Radovánky Kyjov a kulturně - environmentálních akcí pro veřejnost. Dotace města Kyjova pro rok 2015.
- Osvětové environmentální aktivity v přírodě na Kyjovských lúkách. 2015. Dotace Jihomoravského kraje z programu EVVO pro rok 2015.
- "Ideme za súsedama hore rolama" - Podpora setkávání a průchodnosti v krajině spojující čtyři obce na Kyjovsku. 2014 - 2015. Nadační příspěvek poskytla Nadace VIA z Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny.
- Voda a altánek pro lesní mateřskou školku Radovánky Kyjov. 2014. Příspěvek poskytla firma J.P.Plast v rámci projektu "Nejen plastové obaly".
- Tři osvětové akce na obecních lúkách a sadech v Kyjově. 2014. Dotační program Jihomoravského kraje v oblasti EVVO.
- Podpora činnosti Lesní mateřské školky Radovánky Kyjov a akcí pro veřejnost. 2014. Dotace města Kyjova na podporu obecně prospěšných činností.
- Příspěvek na podporu letního příměstského tábora. 2014. Město Kyjov.
- Rozšíření činností Lesní mateřské školky Radovánky Kyjov. 2014. Město Kyjov.
- Podpora činnosti Lesní mateřské školky Radovánky Kyjov. 2014. Dotace Jihomoravského kraje z programu Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2014.
- Pořízení maringotky jako zázemí pro lesní mateřskou školku Radovánky Kyjov. 2013. Dar poskytlo Fórum dárců v rámci programu Era pomáhá regionům.
49°01'47.6"N 17°07'37.4"E
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram