Ceník služeb

Docházku do lesní mateřské školky Radovánky lze kombinovat s docházkou do běžné mateřské školy. Fungujeme dva dny v týdnu a to ve čtvrtek a pátek. Rodičům doporučujeme navštěvovat lesní školku po oba dva dny v týdnu, neboť z předešlých zkušeností víme, že pouhý jeden den v týdnu pobytu v lesní školce není dostačující pro adaptaci dítěte do kolektivu a pro přirozenou aklimatizaci dítěte v prostředí odlišném od běžné mateřské školy. V případě zájmu rodičů jsme schopni zajistit fungování ve třech dnech v týdnu. Minimální počet pro zavedení 3 denní docházky je zájem minimálně 6 dětí a jejich rodičů:-) Jednodenní docházku nabízíme v případě, že není naplněna kapacita 2 denní docházky -14 dětí( max. 16 dětí, záleží na okolnostech), jinak upřednostňujeme docházku 2-denní.

Ceník služeb:
1 denní docházka v týdnu 1 400 Kč / měsíc
2 denní docházka v týdnu 2 000 Kč / měsíc
3 denní docházka v týdnu 2 800 Kč / měsíc

Při pobytu sourozenců ve školce nabízíme sourozeneckou slevu dle domluvy.
radovanky.lesniskolka@gmail.com
723 999 648
49°01'47.6"N 17°07'37.4"E
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram