Náš koncept a historie

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA RADOVÁNKY KYJOV-NÁŠ KONCEPT
Naším hlavním zájmem je, aby děti pobývaly co nejvíce v přírodě, rozvíjely přirozeným způsobem své dovednosti a učily se hrou. Častý je model, kdy rodiče své děti střídavě posílají do běžné mateřské školy a do lesní školky. Lesní školky jsou provozovány jako občanská sdružení. Členy jsou rodiče přihlášených dětí. Z příspěvků a darů se platí veškeré náklady spojené s provozem školek. 

Na podzim roku 2013 se nám podařilo vybudovat lesní školku v Kyjově a od té doby máme nepřetržitý provoz. Do školky průběžně chodí okolo 12 dětí z Kyjova a okolí. Lesní školka Radovánky je vedena jako aktivita v rámci zapsaného spolku Český svaz ochránců přírody Kyjov.

Od jara do zimy trávíme čas s dětmi na okraji Kyjova na Boršovských loukách. Dětem tak nabízíme celoročně pestrý program: v zimě dovádění na sněhu a v lese, na jaře rozkvetlé jabloňové sady, v létě příměstské indiánské tábory, na podzim sběr plodů… Prostředí, které s dětmi využíváme, průběžně upravujeme a vybavujeme přírodními herními prvky. Nechybí pumpa na vodu, záhonky se zeleninou, indiánská pec na pečení chleba i pizzy, obří lozící pařez s bunkrem. Hlavní zázemí tvoří maringotka. Společnost dětem dělá i pes Růžena. 

Základem naší práce jsou aktivity, které děti baví a současně u nich rozvíjí cit pro přírodu i vztah k hospodaření, spolupráci, radost z tvoření. Děti z lesní školky jsou otužilé, mrštné, bystré, zvídavé a učí se vzájemnému respektu. Velkou výhodou je menší kolektiv než v klasických školkách. Snažíme se vycházet vstříc dětem se speciálními požadavky – např. na stravování, načasování docházky apod. 

Naše lesní mateřská školka není financována ze státního rozpočtu a nejsme příspěvková organizace, nemáme tedy žádné pravidelné zdroje financování. Provoz je hrazen z příspěvků rodičů a darů. Proto jsme rádi za dary, zejména ty finanční. Dárcům můžeme vystavit darovací smlouvu.
radovanky.lesniskolka@gmail.com
723 999 648
49°01'47.6"N 17°07'37.4"E
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram