O zřizovateli

Český svaz ochránců přírody Kyjov-ČSOP Kyjov je pobočným spolkem (základní organizací) ČSOP, který má za sebou více než čtyřicetiletou historii. Mezi aktivity ČSOP Kyjov patří kosení a údržba areálu Boršovských luk v Kyjově a dalších míst,  obnova alejí a péče o památné stromy, vzdělávací programy pro děti ZŠ a jiné aktivity. Výčet konkrétních aktivit naleznete v kolonce ČSOP KYJOV, v záložce aktivity.
49°01'47.6"N 17°07'37.4"E
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram