O zřizovateli

Lesní mateřská školka je provozována Českým svazem ochránců přírody Kyjov-ČSOP Kyjov. Mezi další aktivity ČSOP Kyjov patří kosení a údržba areálu Boršovských luk v Kyjově, obnova alejí a péče o památné stromy, vzdělávací programy pro děti ZŠ a jiné aktivity. Výčet konkrétních aktivit naleznete v kolonce ČSOP KYJOV, v záložce aktivity.
radovanky.lesniskolka@gmail.com
723 999 648
49°01'47.6"N 17°07'37.4"E
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram