Základní informace

Český svaz ochránců přírody Kyjov-ČSOP Kyjov provozuje v Kyjově Lesní mateřskou školku Radovánky Kyjov. Mezi další aktivity ČSOP Kyjov patří kosení a údržba areálu Boršovských luk v Kyjově, obnova alejí a péče o památné stromy, vzdělávací programy pro děti ZŠ a jiné aktivity. Výčet konkrétních aktivit naleznete v kolonce ČSOP KYJOV, v záložce aktivity. Členem se může stát každý, koho zajímá příroda v Kyjově a okolí a chce se do péči o krajinu i aktivně zapojit.
49°01'47.6"N 17°07'37.4"E
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram